Jeg modtager KUN raske børn og det er børn som kan følge dagligdagen hos mig.

Hvis barnet har diarre eller øjenbetændelse SKAL barnet blive hjemme indtil barnet er rask igen, for at minimere smittefaren.

Jeg modtager under ingen omstændigheder børn der har fået smertestillende medicin samme dag.

Børn med feber skal have mindst en HEL dag hjemme uden feber før barnet sendes afsted igen.

I tilfælde af at jeres barn bliver syg i løbet af dagen hos mig, vil I blive kontaktet med det samme, et sygt barn HAR brug for sine forældres omsorg og pleje.

Medicin:

Børn som skal have medicin modtages, men først når barnet ikke længere smitter, og har fået medicin i minimum 2 døgn.

Der SKAL medfølge lægelig anvisning sammen med medicinen, hvis jeg skal give barnet medicin.