Jeg er godkendt af syddjurs kommune til pasning af 5 børn i alderen 0-3 år.

Kommunen har tilsynspligt og vil komme på besøg 1-2 gange årligt.

Jeg er omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligten.

Udmeldelse:

Udmeldelsen skal ske skriftligt.

Der er 2 mdrs opsigelsesvarsel. 

Forsikring:

I SKAL selv sørge for at tegne en ulykkesforsikring til jeres barn, der dækker jeres barn, når barnet er hos mig.

Jeres barn er IKKE omfattet af min forsikring.